1. Părţile contractante

1.1. S.C. Green Web Services S.R.L., cu sediul social în str. Pictor Ion Andreescu nr. 1, Sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/7624/2011 CUI 28662911, având contul nr. RO83INGB0000999902474663, deschis la ING Bank, reprezentată de dl. Dan Pascu, operator al platformei www.heme.ro și a tuturor subdomeniilor aferente *.heme.ro. în calitate de Prestator.

și

Clientul, cu datele de identificare din platforma www.heme.ro au agreat următoarele:

Acesta reprezintă contractul propus de S.C. Green Web Services S.R.L. și trebuie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe site-ul www.heme.ro și a subdomeniilor acestuia. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – "Am citit și am luat la cunoștiință termenii și condițiile de utilizare", reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei S.C. Green Web Services S.R.L. în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Bifarea căsuței reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnatură olografă.

2. Definiții

heme.ro: site-ul de internet, precum și ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web și pe subdomeniile acestuia.
Serviciu: serviciile puse la dispoziție de S.C. Green Web Services S.R.L. prin intermediul platformei heme.ro, ce include, fără a se limita la, servicii de management și administrare a participanților la evenimente, servicii de management a încasărilor, de notificare a participanților etc.
Client: persoana fizică sau juridică care achiziționează un serviciu de pe site-ul heme.ro prin înregistrearea unui cont de utilizator, în scopul creerii și vânzării de pachete de participare la evenimente
Utilizator Final: persoana fizică sau juridică ce vizitează site-ul heme.ro cu subdomeniile sale în scopul achiziționarii unui serviciu oferit de către Client
Tranzacție: comandă de achiziționare a unuia sau mai multor servicii realizate de către Client pe site-ul heme.ro și subdomeniile sale, realizată de către un Utilizator Final ce dorește să beneficieze de acel/acele servicii.
Pachet de participare: o tranzacție pentru un eveniment realizat de către Client, poate conține unul sau mai multe pachete de participare la eveniment, pachete achiziționate de către Utilizator Final ce îi oferă permisiunea acestuia să participe la evenimentul Clientului.

3. Obiectul contractului

3.1. Prezentul Contract de prestări servicii este aplicabil tuturor clienților ce utilizează www.heme.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a-și deschide un cont. Deschiderea contului implică acceptarea de către Client a tuturor acestor condiții de prestări servicii. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței "Am citit și am luat la cunoștiință termenii și condițiile de utilizare".

3.2. Green Web Services S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de prestări servicii în orice moment. Versiunea aplicabilă unui client este aceea în vigoare pe www.heme.ro la momentul creerii contului.

3.3. În calitate de operator al site-ului www.heme.ro cu subdomeniile sale, Green Web Services S.R.L. prestează pentru Client, fără a se limita la, servicii de management și administrare a participanților la evenimente, servicii de management a încasărilor, de notificare a participanților etc. - de oriunde prin accesul la Internet - prin oferirea serviciilor sub forma unui abonament lunar și/sau a unui comision din comenzile realizate de către Participanți în beneficiul clientului.

3.4. Serviciile pot fi accesate de pe o serie de interfețe precum: aplicații desktop ce se instalează pe sisteme de operare Windows, Mac și Linux, aplicații iOS și Android și browser web.

3.5. Lista de servicii oferite este disponibilă la www.heme.ro. Prețul lunar/anual și/sau comisionul aferent comenzilor pentru heme.ro se va stabili de catre Green Web Services S.R.L. în functie de politica sa comercială și se pot modifica fără nicio notificare.

3.6 Prestatorul nu va acționa ca distribuitor al Clientului și se va limita strict la prestarea serviciilor în condițiile prezentului contract. Dacă sunt necesare, contractele cu Utilizatorii Finali (persoanele fizice sau juridice ce se înregistrează în sistemul heme.ro) se încheie exclusiv între Client si aceștia și nu creează nici o obligație suplimentară Prestatorului.

3.6. Prezentul contract de prestări servicii este însoțit și trebuie interpretat împreună cu Termenii și Condițiile portalului www.heme.ro cu subdomeniile sale, la www.heme.ro/politica-de-confidentialitate

4. Durata contractului

4.1. Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminată începând de la data creării contului, iar obligațiile părților intră în vigoare de la această dată.

4.2. Imediat după crearea contului, și efectuării plății tipului de abonament lunar ales - unde este cazul, Clientul va avea acces la serviciile incluse în pachetul abonamentului. Abonamentul este valabil pentru perioade succesive de 30 de zile calendaristice.

4.3. În cazul în care Clientul nu notifică renunțarea la abonamentul ales cu minim 30 de zile calendaristice înainte de expirare termenului de valabilitate a abonamentului, în fiecare lună abonamentul se va prelungi automat fără nicio formalitate.

4.4. În cazul în care Clientul dorește modificarea tipului de abonament ales pe parcursul perioadei în care este activ un abonament anterior ales, acest lucru este posibil – schimbarea intrând în vigoare în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea plății diferenței, în cazul upgrade-ului unui pachet, iar în cazul downgrade-ului unui pachet, intra în vigoare după ce expira perioada pentru care clientul a plătit deja și efectuează o noua plata, pentru un pachet mai mic.

4.5. Green Web Services S.R.L. oferă oricărui Client posibilitatea de a testa gratuit aplicația heme.ro pe o perioadă de 14 de zile. După expirarea acestei perioade, Clientul poate să opteze pentru un abonament lunar. În cazul în care nu mai dorește continuarea serviciilor, accesul va fi întrerupt definitiv, iar datele sale vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare.

5. Valoarea contractului și efectuarea plății

5.1. Pentru serviciile prestate, Clientul va plăti Green Web Services S.R.L. o sumă lunară, de tipul unui abonament, prevăzută în momentul alegerii tipului de abonament și finalizării comenzii online și/sau un comision din fiecare Comandă realizată de către Utilizatori Finali, în funcție de tipul pachetului ales la înregistrare.

5.2. Tarifele pentru deschiderea contului și abonamentul lunar se vor achita pe baza unei facturi emise de către Prestator în avans pentru luna următoare. Plata se va realiza prin card online sau prin ordin de plată în cel mult 5 zile de la data emiterii facturii proforme.

5.3. Comisioanele aferente comenzilor realizate de către Utilizatori Finali în contul Clientului se vor opri după cum urmează: comisionele pentru tranzacțiile procesate prin platforma de plăți MobilPay vor fi oprite de Netopia Systems SRL, proprietarul acestuia. Din suma rămasă, Green Web Services S.R.L. va opri comisionul aferent tipului de abonament ales și va restitui în contul Clientului valoarea rămasă. Pentru aceste comisioane, Prestatorul va emite o factura fiscală.

5.2. Green Web Services S.R.L. va trimite notificări de plată regulate în conformitate cu tipul de abonament ales, iar pe baza acestora Clientul va efectua plata online sau prin transfer bancar.

6. Disponibilitatea serviciilor afișate

6.1 Oferta Green Web Services S.R.L. cu privire la servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe www.heme.ro. Green Web Services S.R.L. își va îndeplini obligațiile contractuale imediat ce clientul va efectua plata aferentă serviciului selectat.

6.2. Orice modificări ale tarifelor sau cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicației cu cel puțin 30 de zile înaintea oricărei modificări. Serviciile de mentenanța ale aplicației sunt anunțate prin intermediul aplicației sau prin email.

6.3. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbări. Green Web Services S.R.L. nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității de a accesa adresa de e-mail declarată în contul de utilizator.

6.4. Accesul la platforma heme.ro este disponibil până la renunțarea la serviciu și/sau ștergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificări, cu excepția cazului în care Clientul nu își mai plătește abonamentul. Acest acces cuprinde și actualizări legislative pentru serviciile disponibile, cât și asistența prin email pe întreaga perioadă de desfășurare a prezentului contract.

6.5. Green Web Services S.R.L. depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile disponibile la heme.ro și subdomeniile sale, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului decât în măsură de 99.8%. Perioada de disponibilitatea nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil prin email sau în cadrul serviciului, însă include acele perioade de mentenanță neanunțate. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, Green Web Services S.R.L. își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus. Dacă Clientul nu a putut accesa serviciul din motive imputabile Green Web Services S.R.L. pentru o perioadă mai mare decât ceva menționată mai sus, acesta poate cere rambursarea proporțională a abonamentului plătit pentru perioada în care serviciul nu a fost disponibil.

6.6. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Green Web Services S.R.L., Clientul își poate exporta toate trazacțiile în format tabelar. În condițiile în care serviciul dorit nu mai este disponibil, din motive imputabile Clientului (neplata, încalcara acestui contract etc), Green Web Services S.R.L. se va strădui, fără a garanta însă, să ofere Clientului acces pentru a își exporta datele existente în format tabelar. Green Web Services S.R.L. nu își poate asuma vreo obligație legate de modul cum aceste date pot fi încărcate în alte sisteme informatice.

6.7. Green Web Services S.R.L. depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor primite de la Client și introduse în contul de utilizator sau folosite în aplicațiile Green Web Services S.R.L.

7. Drepturile și obligațiile părților
7.1. Drepturile și obligațiile Clientului

7.1.1. Clientul este unicul responsabil pentru întreg conținutul existent în contul său sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

7.1.2. Clientul se obligă să folosească serviciile Green Web Services S.R.L. în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară și să aibă dreptul de proprietate sau comercializare și să vândă produsele/serviciile Participanților prin folosirea heme.ro potrivit valorii precizate în cadrul serviciilor acestuia și cu respectarea tuturor condițiilor legale.

7.1.3. Se obligă să respecte prevederile Legii Nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și prevederile Legii Nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

7.1.4. Își asumă întreaga răspundere pentru crearea, personalizarea, administrarea, gestionarea, acuratețea și legalitatea documentelor emise cu ajutorul serviciilor Green Web Services S.R.L.

7.1.5. Să pună la dispoziția Participanților un serviciu de Relații cu Clienții, și de a face cunoscut Participanților acest serviciu, precum și modalitatea de tarifare a acestuia, dacă este cazul. Prestatorul nu are nici un fel de obligație în relația cu Participanților, aceasta revenind in întregime Clientului.

7.1.6. Clientul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligația de a respecta legislația în acest domeniu, iar Green Web Services S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru niciun fel prejudicii sau încălcări ale drepturilor terțelor persoane.

7.1.7. Are dreptul de a adăuga în sistemul informatic mai mulți utilizatori ai contului cu diverse drepturi de acces – în totalitate sau în parte – în contul său. De asemenea poate delega atribuțiile sale unuia sau mai multor utilizatori.

7.1.8. Să informeze Utilizatorii Finali cu privire la tarifele cerute pentru serviciile ce vor fi prestate și să le pună la dispoziție într-un mod care să asigure înțelegerea neechivocă a acestora, precum și a celorlalte obligații pe care Utilizatorii Final și le asumă în momentul în care utilizează serviciile Beneficiarului.

7.1.9. Să ia toate măsurile în vederea livrării produselor și furnizării serviciilor achiziționate de către Utilizatorii Finali prin intermediul aplicației heme.ro, precum și în vederea existenței și comunicării documentelor justificative pentru aceste operațiuni în conformitate cu termenii și condițiile legale și cele afișate în cadrul serviciilor, Prestatorul neavând nicio responsabilitate în acest sens.

7.2.0. Înțelege și este de acord cu Termenii și Condițiile portalului www.heme.ro www.heme.ro/politica-de-confidentialitate.

7.3 Drepturile și obligațiile Green Web Services S.R.L.

7.3.1. Green Web Services S.R.L. asigură:
- accesul la platforma tehnică necesară pentru crearea și administrarea de evenimente și a participanților la acestea.
- oferă posibilitatea testării gratuite a serviciilor pe perioada a 14 de zile. După expirarea acestei perioade, serviciul devine inactiv, iar datele și contul de utilizator vor fi șterse în mod automat în termen de 60 de zile. Clientul are posibilitatea de a cererea ștergerea imediată a datelor încărcate, iar acest lucru se va realiza în maxim 2 zile lucrătoare de la confirmarea cererii. Gratuitatea se aplică doar asupra abonamentului, nu și asupra comisionului comenzilor realizate de către Utilizatori Finali în contul Clientului.
- asistență de luni până vineri, în funție de pachetul de abonament ales, între orele 09:00 – 17:00 pentru probleme legate de aplicație.
- backup săptămânal al datelor
- conectarea la sistem printr-un protocol sigur de comunicare (https)
- sincronizarea datelor din contul de utilizator în așa fel încât să fie disponibile de pe orice tip de dispozitiv, de oriunde, prin accesul la Internet. Serviciile Green Web Services S.R.L. nu funcționează în varianta offline (fără acces la Internet).
- păstrarea confidențialității tuturor informațiilor primite de la Beneficiar cât și cele primite de la Utilizatorii Finali ai Beneficiarului ca urmare a derulării prezentului Contract.

7.3.2. www.heme.ro ca un găzduitor pentru conținutul adăugat de Client, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic. În același timp, o parte limitată de date sunt stocate și pe calculatoarele Clientului. În schimb, datele nu sunt păstrate în browser sau pe mobil. Green Web Services S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Green Web Services S.R.L. primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspenda contul de utilizator sau bloca accesul la acesta.

7.3.3. Fiecare Client va avea un sistem de utilizatori cărora li se vor putea configura un anumit set de drepturi conform funcționalităților din site. Clientul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care utilizatorii aprobați de către Client încalcă dispozițiile documentelor precizate la punctul 2.6 al prezentului contract sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

7.3.4. Backup-ul datelor se realizează săptămânal.

7.3.6. Green Web Services S.R.L. nu monitorizează și nu exercită nici un control asupra datelor și documentelor Clientului.

7.3.7. Green Web Services S.R.L. oferă un drept de utilizare (licență) neexclusivă și nelimitată în timp și spațiu pentru folosirea aplicațiilor de pe site-ul www.heme.ro și a subdomeniilor aferente.

7.3.8. În cazul în care uptime-ul este sub 99.8% vom oferi despăgubiri procentuale din valoarea abonamentului conform articolului 5.5. Orice altă pretenție, de orice natură este considurată nulă.

7.3.9 Green Web Services S.R.L. are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale si de a le face publice în mod agregat.

8. Tranzactii bancare

8.1 Prestatorul este autorizat de către Client să administreze și să încaseze, direct sau cu ajutorul partenerilor săi, în condițiile Contractului și a Anexelor sale, părți integrante din acesta, orice plăți efectuate de către Utilizatori Finali în moneda națională (RON), cu orice titlu, în legătură cu Comenziile efectuate prin heme.ro, și să efectueze plata acestor sume în contul Beneficiarului, mai puțin comisioanele stabilite conform abonamentului Clientului.

8.2. Să reprezinte Clientul, direct sau cu ajutorul partenerilor săi, în soluționarea reclamațiilor și contestațiilor făcute Băncii sau băncilor emitente de Instrumente de Plată Electronică utilizate în Comenzi de către Utilizatori Finali privind plățile legate de Tranzacții sau de utilizarea frauduloasă a Instrumentelor de Plată Electronică în Comenzi.

8.3. Denunțarea unilaterală de către Utilizatori Finali pentru plata prin card (returnare/refund):
- în caz de denunțare unilaterală, Clientul este acela care va avea obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor denunțării unilaterale a Contractului cu Utilizatorii Finali efectuată de către Prestator, precum și de a verifica îndeplinirea condițiilor de rambursare a prețului plătit către Utilizatorul Final;
- cheltuielile aferente denunțări unilaterale a contractului de către Utilizatorul Final vor fi în sarcina Clientului, Prestatorul neavând niciun fel de răspundere în legătură cu acestea;
- în cazul denunțări unilaterale a contractului și în urma verificării condițiilor de temeinicie ale acesteia, Clientul este îndreptățit a notifica Prestatorul cu privire la detaliile pentru efectuarea plății sumelor cuvenite Utilizatorului Final, de către Prestator în numele Clientului;
- în cazul restituirii contravalorii Tranzacției către Utilizatorul Final, dacă în urma efectuării plăților menționate mai sus patrimoniul Prestatorului suferă micșorări, acesta va fi îndreptățit la recuperarea întregii sume de la Client. Această recuperare va putea fi efectuată în două modalități, la alegerea Prestatorului:
a) prin reținerea sumelor de la Client din contravaloarea Tranzacțiilor lunare
b) în termen de 5 zile de la data notificării Prestatorului transmisă Clientului, prin virament direct din conturile acestuia.

8.4. Nerecunoașterea tranzacției de către Utilizatorul Final (posesorul cardului) pentru plata prin card (refuz de plată/chargeback).
- întregul risc al Refuzurilor de Plată aferent tranzacțiilor revine în sarcina Clientului;
- orice Refuz de Plată primit de către Prestator va fi notificat Clientul, în ziua imediat următoare datei recepționării lui. În termen de 5 zile de la data primirii notificării Prestatorului, Clientul este obligat să răspundă acestei notificări, precum și să pună la dispoziția acestuia documentația corespunzătoare Tranzacției. În caz contrar, Prestatorul va reține de la Client, respectiv restitui Utilizatorului Final, suma refuzată la plată;
- ori de câte ori se constată de către autoritățile competente că Refuzul de Plată a fost cauzat de Client, Prestatorul va avea următoarele drepturi, respectiv posibilități:
a) să restituie imediat Utilizatorului Final contravaloarea cererii de restituire;
b) să încaseze Comisionul în legătură cu debitarea contului său;
c) să încaseze contravaloarea oricăror cheltuieli în legătură cu suma restituită;
- Toate informațiile și documentele legate de Tranzacții vor fi păstrate de către Client o perioadă de minim 12 luni de la data efectuării lor. Ori de câte ori Prestatorul solicită, prin cerere scrisă sau electronică, Clientul va fi obligat a pune la dispoziția acestea, copii ale Tranzacțiilor, precum și ale oricăror informații sau documente în legătură cu acestea. În acest sens, Clientul autorizează pe Prestator să le pună, la rândul său, la dispoziția Băncii, în vederea efectuării operațiunilor de decontare Plăti, Refund sau Chargeback;
- în toate situațiile de restituire de plăți, achitări de comisioane, încasări de cheltuieli ori alte restituiri de sume cuvenite Prestatorului, acesta va fi îndreptățit la:
a) reținerea de la Client din contravaloarea Tranzacțiilor lunare, ori
b) achitare directă de către Client, prin virament bancar, în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării Prestatorului în acest sens;
- Prestatorul va reține pentru fiecare chargeback pierdut de către Client pe motivul “nelivrării de bunuri/servicii” o taxă de 20 euro + TVA. Taxa este percepută de către VISA și MASTERCARD.

9. Înregistrare, parole și responsabilități

9.1. Accesul pe site-ul www.heme.ro este gratuit. Accesul Clientului la anumite funcționalități din cadrul site-ului este permis doar acelora ce doresc să testeze gratuit aplicația sau Clienților ce au optat pentru abonamentul lunar. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces.

9.2. Din păcate, nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. În consecință, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informația și de a folosi protocoale securizate de transmitere a informației (https), Green Web Services S.R.L. nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor transmise de dumneavoastră către noi. Vă avertizăm așadar că orice informație trimisă către noi se va face pe propriul dumneavoastră risc.

9.3. Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ului www.heme.ro și a subdomeniilor sale sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiunea de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

10. Răspunderea contractuală

10.1. Clientul garantează datele introduse și poartă întreaga responsabilitate pentru felul și scopul în care utilizează serviciile puse la dispoziție de Green Web Services S.R.L. precum și pentru felul în care configurează sistemul de utilizatori ce au acces la contul Clientului și comportamentul acestora.

10.2. Clientul garantează informația pe care o furnizează către www.heme.ro este singurul responsabil cu privire la prezentarea informațiilor într-un mod corect și complet, precum și cu păstrarea acurateții informațiilor sau a actualizării lor.

10.3. Green Web Services S.R.L. nu poate fi ținut răspunzător în cazul în care Clientul se folosește de aplicațiile și serviciile puse la dispoziție în scopuri ilegale sau imorale.

10.4. Clientul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi Green Web Services S.R.L. pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Clientul înțelege și acceptă faptul că Green Web Services S.R.L. va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care primește o cerere motivată de la o instituție publică autorizată.

10.5. Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor publicate în site, Green Web Services S.R.L. nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Green Web Services S.R.L. nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

10.6. Green Web Services S.R.L. nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate de site.

11. Încetarea contractului

11.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) părțile convin de comun acord încetarea contractului;
b) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă repetată a obligațiilor contractuale de către una din părți;
c) decizia unilaterală a uneia dintre părți, transmisă în scris celeilalte părți; recepția notificării de încetare trebuie să aibă loc cu minimum 30 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru încetarea colaborării;
d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.

12. Exonerarea de răspundere

12.1. Green Web Services S.R.L. nu va răspunde pentru niciun prejudiciu material sau moral, orice pagubă sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților ce sunt în sarcina Clientului, precum și încălcarea de către acesta a oricăror obligații legale dacă nu sunt din vina Green Web Services S.R.L.

13. Confidențialitate

13.1. Nici una din Părţile contractante nu are dreptul, fără acordul scris prealabil al celeilalte Părţi:
a) de a face cunoscută orice informație confidențială unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în derularea şi executarea contractului;
b) de a utiliza orice informaţie confidențială sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi executa obligaţiile asumate. Toate informațiile confidențiale trebuie marcate ca atare de partea care le invocă a fi confidențiale.

13.2. Restricţia prevăzută anterior nu va fi aplicabilă dacă:
a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită în executarea prezentului contract;
b) informaţia era accesibilă publicului;
c) partea în cauză a fost obligată în conformitate cu dispoziţiile legale să dezvăluie informaţiile în cauză.

14. Forța majoră

14.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

14.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părti, în scris, în maximum 5 zile de la apariție.

14.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunostință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

14.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 2 luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

15. Legea guvernantă

15.1. Drepturile și obligațiile părților impuse de prezentul contract, precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

15.2. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Green Web Services S.R.L..

16. Dispoziții finale

16.1. Părțile declară că au negociat toate clauzele prezentului contract și acestea sunt acceptate în mod expres prin semnarea contractului, orice înțelegere anterioară neproducând efecte juridice între acestea.

16.2. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul părților prin încheierea unui act adițional la prezentul contract.

16.3. Orice notificare către Green Web Services S.R.L. trebuie trimisă electronic la adresa de email heme@heme.ro

Prezentul contract este disponibil la adresa www.heme.ro/ro/termeni-si-conditii

Anexa la termenii și condițiile - acordul de utilizare heme.ro

1. Definiții

1.1. Prin tranzacție se înțelege orice comandă efectuată prin sistemul heme.ro efectuată pentru unul sau mai mulți participanți. Valoarea comisionului, și a valorii minime de plată, se calculează pentru fiecare participant în parte. Astfel, daca valoarea minimă pe participant este mai mică decât procentul specificat la art. II, cu subpunctele sale, se va aplica comisionul minim specificat la art. II, cu subpunctele sale, pentru fiecare participant în parte.

1.2. Participantul este fiecare persoană pentru care se emite un pachet de participare sau invitație printr-o tranzacție efectuată în sistemul heme.ro.

1.3. Comisionul este definit ca procent din valoarea tranzacției, dar nu mai puțin de o sumă minimă aferentă fiecărui participant, așa cum este definită la art. 2. din prezenta anexa.

2. Tariful contractului

2.1. Pentru tranzacțiile efectuate prin card bancar, comisionul este de 4.2% din valoarea tranzacției, dar nu mai puțin de 4 lei (sau echivalentul în lei la cursul valutar din ziua tranzacției).

2.2. Pentru tranzacțiile efectuate prin transfer bancar, comisionul este de 4.2% din valoarea tranzacției, dar nu mai puțin de 4 lei (sau echivalentul în lei la cursul valutar din ziua tranzacției).

2.3. Pentru tranzacțiile efectuate prin depunerea personală la ghișeele sau bancomatele Garanti Bank, comisionul este de 4.2% din valoarea tranzacției, dar nu mai puțin de 4 lei (sau echivalentul în lei la cursul valutar din ziua tranzacției)

2.4. Pentru biletele emise pentru evenimente fără taxă de participare sau emise pentru parteneri și invitați, comisionul este de 2 lei (sau echivalentul în lei la cursul valutar din ziua tranzacției).

2.5. Toate comisioanele de mai sus, pentru tranzacțiile prin heme.ro nu includ și costurile de procesare al tranzacțiilor perceput de către Netopia Systems, prin platformat MobilPay, in valoare de 0.99%+TVA, precum si comisionul pentru transferul bancar către Client.

3. Facturare și plată

3.1. Plata comisioanelor datorate de către Client Prestatorului, ca urmare a tranzacțiilor efectuate de către Utilizatorul Final, se face prin oprirea comisionului datorat din valoarea plătită de către Utilizatorul Final.

3.2. Decontarea sumelor rezultate în urma tranzacțiilor efectuate prin intermediul heme.ro se face săptămânal, în fiecare zi de luni a săptămânii sau la alt interval dacă acesta a fost mofificat în scris de către părți.

3.3. Valoarea comisionului de transfer bancar va fi suportată de către Beneficiar și va fi inclusă în lista cu tranzacțiile efectuate și supuse comisionării. Comisionul de transfer bancar este corelat cu lista de comisioane a Garanti Bank, respectiv:
- sume cuprinse între 0-500 RON: 5 RON
- sume cuprinse între 500,01 RON – 49 999,99 RON: 6 RON
- sume mai mari de 50 000 RON: 15 RON
Clientul este de acord ca, comisionul de transfer bancar va fi ajustat în funcție de schimbările efectuate de către Garanti Bank.