Prezentul document are natura juridică a unui contract la distanță încheiat între: 

a) dumneavoastră în calitate de Utilizator sau Organizator și 

b) Green Web Services S.R.L, o societate română, înregistrată la Registrul Comerțului, cu nr. J40/7624/2011, cod fiscal RO28662911, cu sediul în str. Pictor Ion Andreescu nr.1, Sector 2, București, în calitate de deținător al platformei heme.ro.

 

1. Definiții

Următorii termeni folosiți în prezentul document vor avea următorul înțeles (cu excepția situației în care aceștia sunt folosiți în mod vădit în alt sens):

 1. "Platforma heme.ro", astfel cum aceasta este disponibilă în varianta desktop sau mobilă la adresa heme.ro. Platforma heme conține domeniul heme.ro și toate subdomeniile acestuia;
 2. "Utilizator" - orice persoana care utilizează Platforma pe unul sau mai multe Dispozitive mobile și/sau Desktop cu scopul de a achizitiona conținut vândut prin intermediul unor Vânzări sau Evenimente de vânzare;
 3. "Cont de utilizator" - contul pe care orice Utilizator îl poate crea în cadrul Platformei pentru a putea utiliza Platforma heme.ro;
 4. "Organizator" - este un utilizator ce are posibilitatea de a organiza Evenimente de vânzare cu scopul de a vinde cursuri și conținut prin intermediul Platformei;
 5. "Cont de Organizator" - contul pe care orice Organizator îl poate crea în cadrul Platformei pentru a putea crea evenimente de vânzare prin Platforma heme.ro;
 6. "Conținut" reprezintă cursuri online, cursuri în sală (offline), evenimente online sau în sală (offline), transmisiuni video LIVE sau înregistrate, cărți digitale, audio sau pe format de hârtie, bilete de participare la diverse evenimente sau orice alt tip de conținut digital sau fizic ce este permis pentru vânzarea prin Platforma;
 7. "Prestator" - Green Web Services S.R.L., o societate română, înregistrată la Registrul Comerțului, cu nr. J40/7624/2011, cod fiscal RO28662911, cu sediul în str. Pictor Ion Andreescu nr.1, Sector 2, București, în calitate de deținător al platformei heme.ro; Green Web Services S.R.L. deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Platformei, precum și dreptul de comercializare a acesteia în mod direct sau prin intermediul partenerilor săi;
 8. “Înregistrarea” pe platforma are scopul de a înregistra Utilizatorul sau Organizatorul pe Platformă pentru a putea fi utilizată în deplinătatea funcțiilor sale;
 9. "Eveniment de vânzare" - reprezintă procesul prin care un Organizator își prezintă Conținutul său și oferă spre achizitionare unul sau mai multe bilete sau pachete prin care Utilizatorii pot participa și consuma Conținutul;
 10. "Vanzarea" reprezintă înregistrarea sau achiziția unui bilet sau pachet de participare la un eveniment de vânzare de către Utilizatori. Vânzarea se consideră finalizată în momentul în care Utilizatorul primește din partea Organizatorului confirmarea onorarii acesteia, prin telefon, e-mail, sms sau notificare în cadrul Platformei. Pentru evenimentele cu plată confirmarea unei înregistrări se face doar după confirmarea plății de către Platforma prin partenerii săi ce procesează plățile;
 11. "Servicii " reprezintă serviciile oferite de catre heme.ro Utilizatorilor și Organizatorilor prin intermediul Platformei;
 12. "Termeni si Conditii" și/sau "T&C" - reprezintă prezentul document, Politica de Confidențialitate precum și orice alte documente disponibile in cadrul Platformei heme.ro care reglementează relația juridică dintre heme.ro, Utilizatori și Organizatori;

 

2. Acceptarea Termenilor si Conditiilor. Modificarea acestora.

Utilizatorii și Organizatorii au dreptul de a utiliza Platforma numai după acceptarea prealabilă a Termenilor și Condițiilor. T&C se considera înțeles și acceptat în integralitate și fără rezerve atunci cand Utilizatorul/Organizatorul efectuează oricare dintre următoarele acțiuni:

 1. Utilizatorul/Organizatorul navighează pe Platforma;
 2. Utilizatorul/Organizatorul bifează rubrica "accept termenii și condițiile" în procedura de creare a contului de utilizator sau în urma unei comenzi în cadrul unei vânzări;
 3. Utilizatorul folosește Platforma prin navigare în cadrul acesteia și/sau prin plasarea unei comenzi/înregistrare la eveniment și consumarea de Conținut;
 4. Organizatorul folosește Platforma prin crearea unui cont și crearea de evenimente de vânzare și Conținut pentru Utilizatori;

T&C pot fi modificati în mod unilateral de către Prestator, cu respectarea următoarei proceduri: orice modificare a Termenilor și Condițiilor va fi adusă la cunoștință Utilizatorilor și Organizatorilor prin email sau prin notificare în cadrul Platformei cu cel puțin 10 zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. Pe cale de excepție, în situația în care modificarea Termenilor și Condițiilor este generată de modificarea legislației aplicabile, modificarea va intra în vigoare imediat.

Utilizatorii și Organizatorii au dreptul să renunțe la utilizarea Platformei (inclusiv să își șteargă contul de utilizator) în situația în care nu sunt de acord cu modificarea Termenilor și Condițiilor. Continuarea utilizării Platformei după intrarea în vigoare a noilor T&C reprezintă acordul Utilizatorilor/Organizatorilor cu privire la noua versiune a T&C.

 

3. Crearea contului de Utilizator

Heme.ro conferă posibilitatea Utilizatorilor de a crea un cont de utilizator pentru utilizarea Platformei. Crearea contului de utilizator se realizeaza prin log-in cu nume de utilizator (adresa de e-mail) și parolă sau prin orice alta modalitate care va fi pusă la dispoziția Utilizatorilor în cadrul Platformei.

Pentru crearea contului de utilizator, Utilizatorul va furniza toate datele și informațiile obligatorii solicitate în procedura de înregistrare. Heme.ro nu obligă nicio persoană să furnizeze aceste date și informații, însă își rezervă dreptul ca în lipsa furnizării informațiilor și datelor solicitate să nu permită deschiderea contului de utilizator.

Utilizatorul este obligat sa furnizeze numai date și informații reale și în mod special să nu furnizeze date de identificare care nu aparțin acestuia (spre exemplu sa nu folosească un nume, o adresa de e-mail sau un număr de telefon false sau care aparțin unei alte persoane). Pe cale de consecință, heme.ro își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea datelor și informațiilor furnizate de utilizatori în procedura creării contului de utilizator, precum și dreptul de a refuza deschiderea unui cont de utilizator dacă informațiile furnizate sunt nereale, sau după caz de a suspenda sau închide un astfel de cont.

Totodată, Utilizatorul înțelege și acceptă că este exclusiv și deplin responsabil pentru informațiile furnizate în procedura creării contului de utilizator, atât față de heme.ro, cât și față de orice alt tert care ar putea fi prejudiciat.

Contul de utilizator are caracter personal. Utilizatorul se obligă să nu transfere (temporar sau permanent, cu titlu gratuit sau oneros) dreptul de utilizare al Platformei sau contul de utilizator niciunui terț, și să păstreze confidențialitatea datelor de acces în Platformă.

 

4. Crearea contului de Organizator

Heme.ro conferă oricărei persoane posibilitatea de creare a unui cont de Organizator pentru utilizarea Platformei prin vânzarea de Conținut. Crearea contului de Organizator se realizează prin log-in cu nume de utilizator - username -  (adresă de e-mail) și parolă sau prin orice altă modalitate care va fi pusă la dispoziția Organizatorilor în cadrul Platformei.

Pentru crearea contului de Organizator, acesta va furniza toate datele și informațiile obligatorii solicitate în procedura de înregistrare. Heme.ro nu obligă nicio persoană să furnizeze aceste date și informații, însă își rezervă dreptul ca în lipsa furnizării informațiilor și datelor solicitate să nu permită deschiderea contului de Organizator.

Organizatorul este obligat să furnizeze numai date și informații reale și în mod special să nu furnizeze date de identificare care nu aparțin acestuia (spre exemplu să nu folosească un nume, o adresă de e-mail sau un număr de telefon false sau care aparțin unei alte persoane). Pe cale de consecință, heme.ro își rezervă dreptul de a verifica veridicitatea datelor și informațiilor furnizate de Organizatori în procedura creării contului de organizator, precum și dreptul de a refuza deschiderea unui cont de organizator, dacă informațiile furnizate sunt nereale, sau după caz de a suspenda sau închide un astfel de cont.

Totodată, Organizatorul înțelege și acceptă că este exclusiv și deplin responsabil pentru informațiile furnizate în procedura creării contului de organizator, atât față de heme.ro, cât și față de orice alt tert care ar putea fi prejudiciat.

Contul de organizator are caracter personal. Organizatorul se obligă să nu transfere (temporar sau permanent, cu titlu gratuit sau oneros) dreptul de utilizare al Platformei sau contul de organizator niciunui terț, și să păstreze confidențialitatea datelor de acces în Platformă.

 

5. Utilizarea Platformei

5.1. Scopul utilizării Platformei

Platforma poate fi utilizată in scopul vânzarii si/sau înregistrării la evenimente/cursuri și alte forme de Conținut, creat de Organizatori, către Utilizatori. Totodată, Platforma permite crearea de recenzii/comentarii de către Utilizatori pentru Conținutul creat de Organizatorii din cadrul Platformei.

Se interzice utilizarea Platformei în orice scop contrar sau neconform scopului pentru care aceasta a fost creata, precum si in orice scop sau modalitate interzisa de lege.

 

5.2. Conferirea dreptului de utilizare a Platformei

Heme.ro confera Utilizatorilor și Organizatorilor un drept de utilizare a Platformei pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu instalarea/utilizarea Platformei, sub condiția respectării prezentelor T&C și a legislației aplicabile.

Dreptul de utilizare poate fi limitat, suspendat sau după caz retras de către heme.ro oricând, fără o prealabilă notificare a Utilizatorului. De regulă, dreptul de utilizare va fi retras în situații precum: 

a. Utilizatorul/Organizatorul își încalcă obligațiile impuse prin prezentele T&C și/sau prin lege;

b. Utilizatorul/Organizatorul folosește Platforma cu rea-credință, producând sau existând riscul să producă prejudicii heme.ro sau altor terți;

c. Utilizatorul/Organizatorul comite sau heme.ro apreciază că Utilizatorul/Organizatorul intenționează să comită orice fraudă cu privire la Platformă;

d. Utilizatorul/Organizatorul este inactiv pe o perioadă mai mare de 24 luni, heme.ro decide să limiteze și/sau să oprească accesul Utilizatorilor/Organizatorul de la adresa de web heme.ro împreuna cu toate subdomeniile sale.

Accesul pentru Utilizatori pe platforma heme.ro este gratuit.

Accesul Organizatorilor la anumite funcționalități din cadrul platformei este permis doar acelora ce doresc să testeze gratuit platforma, conform politicilor comerciale ale Prestatorului din acel moment, sau a Organizatorilor ce au optat pentru un abonament lunar/anual.

 

5.3. Efectuarea comenzilor/înregistrărilor la cursuri/evenimente

Vânzările/înregistrările la cursuri/evenimente vor fi efectuate de către Utilizatori prin intermediul Platformei. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice comanda/înregistrare efectuată de către un Utilizator trebuie sa fie confirmată de către Organizator, în mod manual sau automat. Vânzarea/comanda se consideră finalizată în momentul în care heme.ro sau dupa caz Organizatorul comunică Utilizatorului confirmarea comenzii prin: e-mail, sms, telefon și/sau notificare în cadrul Platformei.

Utilizatorul înțelege și acceptă că evenimentele/cursurile sunt organizate de către terțe companii, Organizatori, iar acestea pot fi contactate pentru orice informație suplimentară despre cursurile și evenimentele vândute.

Utilizatorul înțelege și acceptă că o Comandă poate sa nu fie confirmată în situații precum numărul de locuri este limitat sau numărul de locuri disponibile a fost atins. Într-o atare situație Organizatorul va fi cel împuternicit să ofere o soluție Utilizatorului fie prin suplimentarea locurilor fie prin rambursarea contravalorii acestora, dacă o plată a fost făcută și confirmată înainte de indisponibilizarea locurilor și anunțarea Utilizatorului. Platforma va avertiza în mod automat de indisponibilizarea locurilor prin afișarea unui mesaj corespunzător în pagina de comandă. 

Utilizatorul înțelege și acceptă că o Comandă este finalizată în momentul confirmării plății, pentru evenimentele cu plată. Acest moment, în funcție de modalitatea de plată aleasă poate interveni de regula într-un moment ulterior afișării pe ecran a unui mesaj de completare a procesului de comandă. În momentul confirmării plății Utilizatorul va fi notificat prin e-mail, sms, telefon sau notificare în cadrul platformei de acest lucru și respectiv de finalizarea comenzii. Pentru evenimentele fără plată, gratuite, Comanda este finalizată în momentul încheierii procesului de comandă și primirea unei notificări prin e-mail, sms, telefon sau notificare în cadrul platformei.

Utilizatorul înțelege și acceptă că fiecare Organizator poate avea propriile Termeni și Condiții de vânzare și își asumă obligația de a le citi și accepta în momentul completării comenzii.

Utilizatorul înțelege și acceptă că, implicit, comenzile efectuate nu sunt returnabile decât dacă dacă este specificat în mod explicit de către Organizator.

Organizatorul se obliga să onoreze toate comenzile care au fost confirmate automat de către Platforma sau manual, direct cu Utilizatorul.

 

5.4. Recenzii cu privire la Organizatori

Utilizatorilor li se conferă posibilitatea de a scrie recenzii și/sau comentarii în Platforma privind Conținutul creat și comercializat de către Organizatori și pe care l-au achiziționat de la acesta.

Toate Recenziile trebuie sa fie reale și să fie efectuate cu bună credință, sub sancțiunea ștergerii acestora și/sau a suspendării sau anulării dreptului de a utiliza Platforma. 

De asemenea, se interzice utilizarea unui limbaj vulgar, defaimator sau discriminatoriu în recenzii și/sau comentarii. Prin publicarea unei recenzii și/sau comentariu, Utilizatorul accepta ca aceasta sa fie publicată în cadrul Platformei alături de numele Utilizatorului. O recenzie și/sau comentariu odată publicată, poate fi retrasă numai cu acordul heme.ro.

 

5.5. Drepturile și obligațiile Utilizatorilor

Utilizatorii se obligă:

 1. să folosească Platforma cu buna credință, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și numai în scopul în care aceasta a fost creată;
 2. să utilizeze Platforma numai în scop personal;
 3. să nu comercializeze informațiile obtinute prin intermediul Platformei și să nu utilizeze aceste informații pentru a face concurență neloială față de heme.ro sau față de Organizatori;
 4. să nu efectueze nicio comandă dacă, în acord cu dispozițiile legale, nu au vârsta necesară pentru a putea lua parte la un eveniment;
 5. să efectueze comenzile cu bună-credință și respectiv să onoreze toate comenzile făcute prin intermediul Platformei;
 6. să scrie numai recenzii reale și să dea dovadă de buna credința în scrierea acestora;
 7. În toate situațiile în care, pentru utilizarea Platformei sau a unei funcții a acesteia, se menționează obligația plății unui preț, utilizatorii se obligă sa achite prețul solicitat pentru a putea utiliza Platforma.

Totodată se interzice Utilizatorilor:

 1. copierea parțială sau totală, compilarea, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea în orice altă modalitate a codului sursa al Platformei, și/sau a textelor, imaginilor, video-urilor cuprinse în Platforma, precum și orice alt act prin care ar putea fi încălcată proprietatea intelectuală a Platformei heme.ro;
 2. copierea parțială sau totală, crearea de opere derivate sau folosirea în orice altă modalitate a Conținutului oferit de către Organizatori, precum și orice alt act prin care ar putea fi încălcată proprietatea intelectuală a Organizatorilor;
 3. acordarea oricăror drepturi privind conținutul Platformei sau a contului de utilizator unei terțe persoane;
 4. folosirea Platformei în legătură cu orice dispozitiv sau serviciu destinat sa ocolească măsurile tehnice de securitate implementate pentru a controla accesul la Platforma;
 5. copierea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea oricărei informații conținute pe echipamentele tehnice, incluzand dar nelimitându-se la serverele și calculatoarele utilizate sau controlate de către heme.ro.
 6. folosirea Platformei pentru a invada intimitatea tertilor sau pentru a obține informații despre oricare dintre utilizatorii Platformei sau pentru a obține o listă de utilizatori ai acesteia;
 7. utilizarea Platformei pentru a încalcă un drept legal al terților, inclusiv orice drept de confidențialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, sau de a întreprinde orice acțiune hărțuitoare, calomnioasă, defăimătoare, abuzivă, necinstită, amenințătoare, dăunătoare sau altele similare; sau folosirea oricărei tehnologii de data mining, roboți sau similare de colectare a datelor;
 8. accesarea sau utilizarea frauduloasă a oricărei zone a Platformei care poate fi accesată sub parola sau contra cost;
 9. utilizarea oricăror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza Platforma (inclusiv scripturi, "bot", sau software similar);
 10. modificarea, traducerea, decompilarea, reproducerea, dezasamblarea, sau încercarea prin alte moduri a obținerii accesului la cheia privată sau orice cheie dev ("dev key') (acest termen este unul general cunoscut în industrie) asociate cu Platforma, conținutul sau serviciile oferite, sau folosirea sau încercarea de utilizare a oricărei chei private sau dev key într-un mod în care sa se încalcă termenii prezentului document;
 11. orice alta acțiune prin care s-ar putea crea concurenta neloiala heme.ro sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile acestuia de orice fel (drepturi civile, comerciale, de natura intelectuala si altele)

 

5.6. Drepturile și obligațiile Organizatorilor

Organizatorii se obligă:

 1. să folosească Platforma cu buna credință, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și numai în scopul în care aceasta a fost creată;
 2. să utilizeze Platforma numai în scop profesional prin promovarea și vânzarea Conținutului creat de ei;
 3. să nu comercializeze informațiile obtinute prin intermediul Platformei și să nu utilizeze aceste informații pentru a face concurență neloială față de heme.ro sau față de alți Organizatori;
 4. să încarce în platformă numai Conținutul creat de ei și pentru care dețin toate drepturile de proprietate a creației așa cum sunt ele definite de lege;
 5. să onoreze toate comenzile finalizate de către Utilizatori și pentru care există o confirmare a plății - pentru evenimentele cu plată, confirmare a comenzi pentru evenimentele fără plată;
 6. să utilizeze Platforma în scopul în care aceasta a fost creată;
 7. să plătească abonamentul lunar/anual acceptat în momentul creării contului sau în orice alt moment ulterior când s-a dorit acest lucru;
 8. să plătească comisionul de tranzacționare a comenzilor așa cum este el stabilit pentru fiecare pachet de abonament în parte;
 9. să plătească comisionul de procesare a plăților așa cum este el stabilit  în Platforma;
 10. să efectueze comenzile cu bună-credință și respectiv să onoreze toate comenzile făcute prin intermediul Platformei;
 11. să aprobe recenziile/comentariile create de către Utilizatori și să dea dovadă de bună credință în momentul răspunsului la acestea; Totodată se obligă să nu aprobe decât un procent de maxim 10% din numărul total de recenzii create de către Utilizatori, pentru a asigura o transparență corectă a mesajelor Utilizatorilor;
 12. să achite prețul solicitat pentru a putea utiliza Platforma pentru acele funcții ce necesită achitarea unui preț suplimentar;
 13. să își asume și să respecte normele în vigoare cu privire la politica de protecție a datelor personale ale Utilizatorilor ce au făcut comenzi sau s-au înregistrat la Evenimentele de vânzare create de către ei.

Totodată se interzice Organizatorilor:

 1. copierea parțială sau totală, compilarea, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea în orice altă modalitate a codului sursa al Platformei, și/sau a textelor, imaginilor, video-urilor cuprinse în Platforma, precum și orice alt act prin care ar putea fi încălcată proprietatea intelectuală a Platformei heme.ro;
 2. copierea parțială sau totală, crearea de opere derivate sau folosirea în orice altă modalitate a Conținutului oferit de către alți Organizatori, precum și orice alt act prin care ar putea fi încălcată proprietatea intelectuală a altor Organizatori;
 3. acordarea oricăror drepturi privind conținutul Platformei sau a contului de Organizator unei terțe persoane;
 4. crearea și vânzarea de Conținut pentru care nu dețin toate drepturile legale;
 5. trimiterea de mesaje nesolicitate Utilizatorilor ce nu au acceptat primirea acestor mesaje, în afara mesajelor necesare pentru finalizarea unei comenzi sau accesarea unui Conținut;
 6. folosirea Platformei în legătură cu orice dispozitiv sau serviciu destinat sa ocolească măsurile tehnice de securitate implementate pentru a controla accesul la Platformă;
 7. copierea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea oricărei informații conținute pe echipamentele tehnice, incluzand dar nelimitându-se la serverele și calculatoarele utilizate sau controlate de către heme.ro;
 8. folosirea Platformei pentru a invada intimitatea tertilor sau pentru a obține informații despre oricare dintre Utilizatorii/Organizatorii Platformei sau pentru a obține o listă de utilizatori ai acesteia;
 9. utilizarea Platformei pentru a încalcă un drept legal al terților, inclusiv orice drept de confidențialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, sau de a întreprinde orice acțiune hărțuitoare, calomnioasă, defăimătoare, abuzivă, necinstită, amenințătoare, dăunătoare sau altele similare; sau folosirea oricărei tehnologii de data mining, roboți sau similare de colectare a datelor;
 10. accesarea sau utilizarea frauduloasă a oricărei zone a Platformei care poate fi accesată sub parola sau contra cost;
 11. utilizarea oricăror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza Platforma (inclusiv scripturi, "bot", sau software similar);
 12. modificarea, traducerea, decompilarea, reproducerea, dezasamblarea, sau încercarea prin alte moduri a obținerii accesului la cheia privată sau orice cheie dev ("dev key') (acest termen este unul general cunoscut în industrie) asociate cu Platforma, conținutul sau serviciile oferite, sau folosirea sau încercarea de utilizare a oricărei chei private sau dev key într-un mod în care sa se încalcă termenii prezentului document;
 13. orice alta acțiune prin care s-ar putea crea concurenta neloială heme.ro sau prin care ar putea fi prejudiciate drepturile acestuia de orice fel (drepturi civile, comerciale, de natura intelectuala si altele);

 

6. Răspunderea părților. Limitarea răspunderii.

6.1. Răspunderea Utilizatorilor privind utilizarea Platformei.

Utilizatorul este în mod exclusiv și deplin responsabil pentru felul în care utilizează Platforma, precum și pentru consecințele acestei utilizări, inclusiv pentru eventualele prejudicii produse ca urmare a utilizării Platformei, atât față de heme.ro, cât și față de terți/Organizatori. Pe cale de consecință, heme.ro nu poate fi ținut răspunzător pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorilor sau terților prin sau ca urmare a utilizării Platformei.

Totodată, în nicio situație heme.ro nu poate fi ținut răspunzător cu privire la o eventuală încălcare a legii sau a drepturilor unor persoane (Organizatori sau terți) de către Utilizatori ca urmare a utilizării Platformei. De asemenea heme.ro nu este răspunzator față de: eventuale comenzi efectuate de către persoane sub varsta de 18 ani și încălcarea legii derivată din acest fapt.

 

6.2. Răspunderea Organizatorului privind utilizarea Platformei.

Organizatorul este în mod exclusiv și deplin responsabil pentru felul în care utilizează Platforma, precum și pentru consecințele acestei utilizări, inclusiv pentru eventualele prejudicii produse ca urmare a utilizării Platformei, atât față de heme.ro, cât și față de terți/Utilizatori/alți Organizatori. Pe cale de consecință, heme.ro nu poate fi ținut răspunzător pentru niciun fel de prejudicii cauzate Organizatorul sau terților prin sau ca urmare a utilizării Platformei.

Totodată, în nicio situație heme.ro nu poate fi ținut răspunzător cu privire la o eventuală încălcare a legii sau a drepturilor unor persoane (alți Organizatori sau terți) de către Organizatorul ca urmare a utilizării Platformei. De asemenea heme.ro nu este răspunzator față de: eventuale comenzi efectuate de către persoane sub varsta de 18 ani și încălcarea legii derivată din acest fapt.

 

6.3. Limitarea răspunderii privind Serviciile Organizatorilor, onorarea comenzilor și relația Utilizator Organizatori.

Heme.ro nu răspunde în nicio situație pentru: relatia Utilizator - Organizatori în urma acceptării comenzii; imposibilitatea onorarii comenzii de către Organizator ulterior acceptării acesteia; serviciile Organizatorilor și/sau alte asemenea.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Utilizatorul înțelege și acceptă ca efectuează comenzi pe propria răspundere. Astfel Utilizatorul înțelege și accepta că heme.ro pune la dispoziția acestuia un mijloc de vânzare a Conținutului creat de către mai mulți Organizatori și că nu oferă nicio garanție sau asupra Conținutului creat și vândut de către Organizatori.

De asemenea, Utilizatorul înțelege și accepta că heme.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru conținutul oferit de către Organizatori și este doar responsabilitatea acestora sa ofere conținut de calitate și așa cum a fost prezentat în oferta de vânzare. Orice nereguli despre conținut trebuie tratate și rezolvate direct cu Organizatorii respectivi.

Totodată, Utilizatorul înțelege și acceptă că heme.ro intermediază procesul de vânzare, însă nu are control asupra modului în care Organizatorii onorează comenzile. Pentru acest motiv, heme.ro nu poate fi ținut responsabil dacă o comandă nu poate fi onorată sau este onorată în mod necorespunzător de către Organizatori. Orice nereguli trebuie tratate și rezolvate direct cu Organizatorii respectivi.

Nu în ultimul rând, heme.ro nu poate fi ținut responsabil pentru nicio altă informație făcută publică în cadrul Platformei, dacă aceasta este preluată de la terțe părți.

 

6.4. Limitarea răspunderii privind funcționarea Platformei

Heme.ro pune la dispozitia Utilizatorilor și Organizatorilor Platforma "așa cum este" și cu toate că intenția noastră este aceea de a furniza un serviciu online continuu și stabil nu putem garanta disponibilitatea continuă a Platformei și/sau funcționarea permanentă a acesteia la parametri tehnici optimi sau fără erori. Totodată nu putem asigura Utilizatorilor și Organizatorului servicii de garanție și/sau mentenanță. Cu toate acestea, dacă sesizați orice deficiență sau bug vă rugăm să ne contactați prin intermediul Platformei și vom încerca soluționarea problemei. În acest context, heme.ro nu răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate Utilizatorilor și Organizatorilor (și/sau pentru beneficiul nerealizat) dacă Platforma nu funcționează stabil și neîntrerupt, nu funcționează la parametri optimi sau funcționează cu erori.

Totodata, deși heme.ro depune tot efortul pentru asigurarea securității Platformei, heme.ro nu răspunde în cazul în care din orice motiv telefoanele, tabletele sau calculatoarele utilizatorilor sunt afectate ca urmare a utilizării acesteia. 

Este posibil ca Platforma să includă uneori link-uri către alte website-uri care nu sunt deținute de heme.ro. Aceste link-uri sunt furnizate pentru a oferi informații adiționale, însă fără a avea responsabilitatea conținutului, securității, a politicilor de confidențialitate sau a oricărui lucru furnizat de terțe site-uri.

 

6.5. Repararea prejudiciului de catre heme.ro

În orice situație în care răspunderea heme.ro ar putea fi angajată, heme.ro nu răspunde decât în limita prețului plătit de către Utilizatori/Organizatori pentru utilizarea Platformei și nu este obligat în niciun caz să repare beneficiul nerealizat de către Utilizatori/Organizatori, pierderi de profit și/sau alte daune indirecte cauzate acestora.

 

7. Tranzacții bancare

Prestatorul este autorizat de către Organizator să administreze și să încaseze, direct sau cu ajutorul partenerilor săi orice plăți efectuate de Utilizatorii, în moneda națională (RON), în mod direct sau prin conversia din alte monede, cu orice titlu, în legătură cu Comenzile efectuate prin Heme.ro, și să efectueze plata acestor sume în contul Organizatorului, mai puțin comisioanele stabilite conform pachetului de abonament ales de către Organizator.

Prestatorul este autorizat de către Organizator, direct sau cu ajutorul partenerilor săi, în soluționarea reclamațiilor și contestațiilor făcute băncii sau băncilor emitente de instrumente de plată electronică utilizate în Comenzi de către Utilizatori privind plățile legate de Comenzi sau de utilizarea frauduloasă a Instrumentelor de plată electronică în tranzacții.

Denunțarea unilaterală de către Utilizatorul pentru plata prin card (returnare/refund):

 1. în caz de denunțare unilaterală, Organizatorul este acela care va avea obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor denunțării unilaterale a contractului cu Utilizatorii, precum și de a verifica îndeplinirea condițiilor de rambursare a prețului plătit către Utilizatori;
 2. cheltuielile aferente denunțări unilaterale a contractului de către Utilizator vor fi în sarcina Organizatorului, Heme.ro neavând niciun fel de răspundere în legătură cu acestea;
 3. în cazul denunțări unilaterale a contractului și în urma verificării condițiilor de temeinicie ale acesteia, Organizatorul este îndreptățit a notifica Prestatorul cu privire la detaliile pentru efectuarea plății sumelor cuvenite Utilizatorului, de către Prestator în numele Organizatorul;
 4. în cazul restituirii contravalorii Comenzii către Utilizator, dacă în urma efectuării plăților menționate mai sus patrimoniul Prestatorului suferă micșorări, acesta va fi îndreptățit la recuperarea întregii sume de la Organizatorul . Această recuperare va putea fi efectuată în două modalități, la alegerea Prestatorului:
  1. prin reținerea sumelor de la Organizatorul din contravaloarea Comenzilor lunare
  2. în termen de 5 zile de la data notificării Prestatorului transmisă Organizatorului, prin virament direct din conturile acestuia.

Nerecunoașterea tranzacției de către Utilizator (posesorul cardului) pentru plata prin card (refuz de plată/chargeback).

 1. întregul risc al refuzurilor de plată aferent Comenzilor revine în sarcina Organizatorului;
 2. orice refuz de plată primit de către Prestator va fi notificat Organizatorului, în ziua imediat următoare datei recepționării lui. În termen de 5 zile de la data primirii notificării Prestatorului, Organizatorului este obligat să răspundă acestei notificări, precum și să pună la dispoziția acestuia documentația corespunzătoare Comenzii. În caz contrar, Prestatorul va reține de la Organizatorului, respectiv restitui Utilizatorului suma refuzată la plată;
 3. ori de câte ori se constată de către autoritățile competente că refuzul de plată a fost cauzat de Organizatorului, Prestatorul va avea următoarele drepturi, respectiv posibilități:
  1. să restituie imediat Utilizatorului contravaloarea cererii de restituire;
  2. să încaseze comisionul în legătură cu debitarea contului său;
  3. să încaseze contravaloarea oricăror cheltuieli în legătură cu suma restituită.

Toate informațiile și documentele legate de Comenzi vor fi păstrate de către Organizatorului o perioadă de minim 12 luni de la data efectuării lor. Ori de câte ori Prestatorul solicită, prin cerere scrisă sau electronică, Organizatorului va fi obligat a pune la dispoziția acestuia, copii ale Comenzilor, precum și ale oricăror informații sau documente în legătură cu acestea. În acest sens, Organizatorului autorizează pe Prestator să le pună, la rândul său, la dispoziția Băncii, în vederea efectuării operațiunilor de decontare Plăti, Refund sau Chargeback;

În toate situațiile de restituire de plăți, achitări de comisioane, încasări de cheltuieli ori alte restituiri de sume cuvenite Prestatorului, acesta va fi îndreptățit la:

a) reținerea de la Organizatorului din contravaloarea Comenzilor lunare, ori

b) achitare directă de către Organizatorului, prin virament bancar, în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării Prestatorului în acest sens;

Prestatorul va reține pentru fiecare chargeback pierdut de către Beneficiar pe motivul ”nelivrării de bunuri/servicii” o taxă de 20 euro + TVA. Taxa este percepută de către VISA și MASTERCARD.

 

8. Drepturi de proprietate intelectuală

Heme.ro deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Platformei în integralitatea sa (inclusiv codul sursa), precum și asupra siglei Platformei (logo), oricăror elemente de design, text, și uneori asupra materialelor foto și/sau video prezente în cadrul Platformei.

Utilizatorii și Organizatorii se obligă să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale heme.ro și să nu efectueze nicio acțiune prin care acestea ar fi încălcate precum dar fără a se limita la: 

 1. să nu copieze, modifice, transforme, vândă, divulge codul sursa al Platformei, logo-ul, elementele de design, orice text disponibil în aplicație;
 2. să nu încerce înregistrarea acestora la organismele competente și să nu se opună înregistrării acestora de către heme.ro:
 3. să nu creeze platforme similare dacă prin aceasta actiune încalcă drepturile de proprietate intelectuala ale heme.ro.

Totodată, în Platformă pot fi publicate elemente de text, grafica, foto sau video pentru care Organizatorii sau alte terțe părți ar putea deține drepturi de proprietate intelectuală. Și într-o atare situație, Utilizatorii și Organizatorii sunt obligați să respecte drepturile de proprietate intelectuală și să se abțină de la orice act care ar duce la încălcarea acestora.

 

9. Date cu caracter personal și prelucrarea acestora

Prin date cu caracter personal, se înțeleg atât datele cu caracter nepersonal, cât și datele cu caracter personal – informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă. O persoana identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular, prin referire la un element de identificare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, arhivarea, ștergerea, distrugerea etc.

Heme.ro colecteaza datele personale ale Utilizatorilor în limitele, scopurile și condițiile prevăzute în Termeni și Condiții și/sau Politica de Confidențialitate. Prin utilizarea Platformei, precum și prin crearea contului de utilizator, Utilizatorul acorda heme.ro dreptul de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal introduse în Platforma. Dispozițiile Politicii de Confidențialitate se aplică în mod corespunzător.

Toate drepturile de proprietate intelectuală sunt proprietatea exclusivă a heme.ro și/sau a afiliaților/Organizatorilor heme.ro. Nu este permisă copierea, descărcarea sau publicarea în alt mod, diseminarea sau reproducerea informațiilor de pe aceasta platformă fără permisiunea scrisă prealabilă a heme.ro sau a titularului de drepturi relevante, iar sursa trebuie să fie denumită întotdeauna. 

În principiu, datele dvs. personale vor fi utilizate numai de heme.ro și de afiliați/Organizatori. Heme.ro nu dezvăluie datele personale terților fără permisiunea dvs., cu excepția cazului în care suntem obligați să faceți acest lucru prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească.

Din păcate, cu tehnologia actuală, nu putem garanta securitatea informațiilor, pentru ca nicio transmisie de date prin intermediul internetului nu poate fi garantată a fi 100% sigură. Cu toate acestea, ne angajam să notificam autoritățile competente privind încălcările protectiei datelor. De asemenea, vă vom anunța dacă există o amenințare la adresa drepturilor sau intereselor dvs. Vom face tot ce putem în mod rezonabil pentru a preveni încălcarea securității și pentru a asista autoritățile în cazul în care vor apărea încălcări.

Dacă aveți un cont de Utilizator/Organizator, rețineți că nu trebuie să dezvăluiți nimănui numele de utilizator și parola, iar dacă vă autentificați pe alte calculatoare sau echipamente ce nu sunt ale dvs. vă recomandăm să utilizați opțiunea ”Ieșire cont” (Logout) imediat ce ați terminat.

De asemenea, nu intenționăm să colectăm cu bună știință informații de la minori. Nu vizăm minorii ca potențiali beneficiari ai serviciilor noastre. Dacă sunt Organizatori ce oferă conținut pentru persoane sub 18 ani aceștia trebuie să ia toate măsurile necesare pentru protecția datelor și informațiilor acestor persoane.

Informațiile dvs. personale vor fi păstrate numai ca înregistrări de email în scopul îndeplinirii solicitării dvs. Dacă în orice moment doriți să vă ștergeți datele personale, vă rugăm să ne contactați la adresa ajutor@heme.ro sau prin intermediul detaliilor de contact listate pe pagina de CONTACT (email, număr de telefon sau formular online).
 

10. Durata prelucrării

Heme.ro va stoca datele cu caracter personal ale Utilizatorilor și Organizatorilor doar pentru perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrării, așa cum sunt ele menționate mai sus, și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare inclusiv, dar fără a se limita la dispozițiile în materia arhivarii. 

 

11. Ce se intampla cu datele Utilizatorilor cu caracter personal după ce prelucrarea încetează

După momentul în care durata prelucrării menționată mai sus expiră și societatea nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, datele cu caracter personal vor fi șterse în conformitate cu procedurile societății, care pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.

 

12. Legea aplicabilă și instanța competența

Prezentul document este redactat în limba română și va fi interpretat potrivit înțelegerii sensului termenilor săi în limba română.

Prezentul document este guvernat de legislația română incidentă. Orice litigiu referitor la utilizarea  și orice alta activitate referitoare la Platforma se va supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente de la sediul heme.ro.

 

13. Alte dispoziții

Prezentul document a fost aprobat în data de 25.11.2020 și își va produce efectele începând cu aceasta dată.

Pentru orice aspecte legate de utilizarea Platformei ne puteți contacta folosind adresa de email: ajutor@heme.ro  sau prin intermediul detaliilor de contact listate pe pagina de CONTACT (email, număr de telefon sau formular online).